คู่มือเกี่ยวกับวิธีการรถขนส่งสารเคมี

คุณกำลังวางแผนย้ายสารเคมีและสงสัยว่าจะเคลื่อนย้ายอย่างไรให้ปลอดภัย นี่คือคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีดำเนินการ ก่อนเคลื่อนย้ายสารเคมี ควรทำการตรวจสอบก่อนเคลื่อนย้าย ที่นี่คุณต้องนับสารเคมีที่คุณกำลังเคลื่อนย้าย คุณควรสังเกตด้วยว่าพวกมันเป็นกรด เบสหรือไม่ คุณควรสังเกตว่ากรดและเบสเป็นพิษหรือทำปฏิกิริยาหรือไม่ คุณควรจดจำนวนเงินที่ต้องย้ายด้วย ความสำคัญอย่างยิ่ง รถขนส่งสารเคมีควรสังเกตภาชนะบรรจุและตรวจสอบให้แน่ใจว่าอยู่ในสภาพดี หากคุณกำลังขนส่งคริสตัล คุณควรตรวจสอบและยืนยันสัญญาณของการสลายตัว

รถขนส่งสารเคมีควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสารเคมีทั้งหมด

  • ที่ต้องเคลื่อนย้ายนั้นถูกเก็บไว้ในภาชนะรอง ตามกฎทั่วไป คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอนเทนเนอร์สามารถบรรจุวัสดุได้ในกรณีที่คอนเทนเนอร์หลักแตกหรือรั่ว คุณต้องวางแผนเส้นทางที่จะใช้ 
  • คุณไม่ควรไปในเส้นทางที่สั้นที่สุดเท่านั้น แต่ยังต้องปลอดภัยที่สุดด้วยสิ่งกีดขวางน้อยที่สุด เมื่อบรรจุสารเคมีเพื่อการขนส่ง คุณควรแนบเอกสารรายการสารเคมีที่อยู่ระหว่างการรถขนส่งสารเคมี
  • คุณควรรวมหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินไว้ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรืออย่างอื่นด้วย หากคุณกำลังขนส่งสารเคมีจำนวนเล็กน้อย คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถมองเห็นได้ 

รถขนส่งสารเคมีเพื่อให้คุณสามารถระบุปัญหาได้ภายในเวลาที่สั้นที่สุด คุณควรขนส่งสารเคมีเหล่านี้ภายในท้ายรถของคุณ เพื่อรักษาความปลอดภัยของสารเคมี คุณควรหยุดแวะระหว่างทางให้น้อยที่สุด เพื่อให้แน่ใจว่าสารเคมีของคุณไปถึงปลายทางที่ต้องการอย่างปลอดภัย คุณต้องคำนึงถึงเคล็ดลับหลายประการ เคล็ดลับเหล่านี้รวมถึง คุณไม่ควรขนส่งสารเคมีพร้อมกับอาหาร น้ำ หรือสารเคมีที่ทำปฏิกิริยาอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดไฟไหม้

ดังนั้นคุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคนที่ขนส่ง

  • พวกเขาได้รับการฝึกอบรมที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการขนส่งอย่างถูกต้องและวิธีปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน คุณต้องจัดเก็บและขนส่งสินค้าอันตรายในตู้คอนเทนเนอร์เฉพาะที่ผลิตตามข้อกำหนดเฉพาะ 
  • การบรรจุหีบห่อของสินค้าดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐ เนื่องจากการบรรจุหีบห่อที่ไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดอื่นๆ อาจนำไปสู่หายนะได้
  • การบรรจุสินค้าอันตรายเป็นปัญหาที่แตกต่างอย่างมากจากการบรรจุสินค้าปกติ 

ระเบียบการบรรจุหีบห่อและการขนส่งมีความเข้มงวด รถขนส่งสารเคมีและจิตวิญญาณ การเพลี่ยงพล้ำจะดึงดูดบทลงโทษที่รุนแรงหรือผลกระทบที่รุนแรงต่อผู้อื่น และคุณจะไม่พอใจกับสิ่งนั้นอย่างแน่นอน มีรายการสินค้าจำนวนมากที่จัดอยู่ในประเภทสินค้าอันตราย และทั้งหมดนี้มีข้อบังคับที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการจัดเก็บและการขนส่ง ดังนั้นคุณต้องแน่ใจว่าคุณต้องปฏิบัติตามกฎใดบ้าง อาจเป็นรถบรรทุกที่บรรทุกสารเคมีอันตรายหรือเรือที่ขนส่งสารกัมมันตภาพรังสี คุณต้องรู้วิธีจัดการกับสถานการณ์เหล่านี้อย่างแน่ชัดและปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมด